Met de aanstelling van Petra de Braal als strategisch procesbegeleider in 2016 kreeg Science in Residence (SiR) Veere een flinke impuls. Ze zette werkprocessen in gang en zorgde voor focus binnen het project. Science in Residence (SiR) Veere is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences met als doel op locatie samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken met alle betrokkenen zoals medewerkers van de gemeente Veere en docent-onderzoekers en studenten van de HZ. Voor beide partijen moet dit leiden tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Er is gekozen voor de werkvorm van een living lab. Dit is een setting waarin een maatschappelijk vraagstuk met alle betrokkenen (ondernemers en inwoners) op locatie wordt onderzocht en waarbij verschillende oplossingsrichtingen worden verkend.

2016 stond in het teken van het ontwikkelen van het Duurzaamheidsplan 2017-2020 voor de gemeente Veere en de verbinding zoeken tussen partijen om zo gezamenlijke vraagstukken aan te kunnen pakken. Het duurzaamheidsplan is succesvol afgerond en partijen zijn verbonden, zowel binnen de gemeente Veere (via de kennismakelaar) als de HZ (via procesbegeleider). Het Kenniscentrum Expertise & Valorisatie Management (KC-EVM) vervult de rol van onderzoeksprogrammaleiding en heeft als doel disciplines te verbinden, uit ervaringen – zowel op proces als inhoud – te leren en opgedane kennis te borgen.

2017 staat in het teken van oogsten met als motto: de samenlerende maatschappij. Er worden living labs ingericht. Dit zijn rijke leeromgevingen waarin zowel medewerkers van de gemeente als HZ- studenten competenties kunnen verwerven middels real life casuïstiek. Deze aanpak resulteert in een leven-lang-leren-traject voor de gemeente.

Kijk ook op: www.scienceinresidence.nl