Onderzoek is de grote passie van Kim Boes. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar technologieën in toerisme en naar hoe mensen met een handicap het toerisme ervaren. Ze heeft onder andere een BA en MA in  Innovation & Management in Tourism (University of Applied Sciences Salzburg) en een MPhil in Social Sciences (University of Bournemouth) Binnen kasus.nu en de Solidarity University verricht ze veel onderzoek. 

Kim Boes kan zich goed kan verplaatsen in mensen. Ze creëert totaal ongedwongen een open gesprekssituatie waarin men makkelijk ervaringen en kennis met elkaar of haar deelt. Die eigenschap combineert ze met een sterk analytisch inzicht en zowel oog voor herkenbare kleine details als het grote geheel. Dat betekent dat ze goed verschillende standpunten kan verwoorden en verbanden kan leggen binnen de onderzoeken die ze onder andere verricht voor de Zeeuwse Huiskamer. Deze krijgen daardoor net dat beetje meer menselijk inzicht mee dat ze waardevol maakt.

Linkedin profiel >