Cluster Healthcare economy Impuls

Since 2014 kasus.nu has worked on the cluster Healthcare economy of NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), both on a tactical and pragmatic level. Petra de Braal also and developed de Zeeuwse Huiskamer (Zeeland Living Room) for Impuls. As project manager she manages and gives shape to this project which has now also started in the UK as ROOMforLIFE.Cluster Gezondheidseconomie Impuls

kasus.nu werkt sinds 2014 mee aan de inhoud en de ontwikkeling van het cluster Gezondheidseconomie van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) . Ook bedacht en ontwikkelde Petra de Braal de Zeeuwse Huiskamer voor Impuls. Als projectmanager geeft ze richting en leiding aan de Zeeuwse Huiskamer en het project heeft navolging gekregen in Engeland met ROOMforLIFE.