Wat speelt er allemaal in een dorp? Wat vinden bewoners belangrijk? Wat moet er worden opgepakt? Hoe gaat het dorp er op de (middel)lange termijn uitzien? Hiervoor wil Ulrum, het betreffende dorp in ons project DEEL& Ulrum, nu en in de toekomst afgewogen, verantwoorde en gerichte keuzes kunnen maken. Dat doet het dorp niet alleen. Dat gebeurt samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en vele andere partijen. Maar hoe zorg je er nu voor dat dit wel steeds gebeurt vanuit wat er écht belangrijk is in het dorp.

Werkkaart 
Dat doen we allermeest met onze werkwijze met thema’s in DEEL& Ulrum. Maar daar kwam ook de vraag voor het maken van een ruimtelijke visie bij. Met de aanpak WERK&Ulrum willen we samen kwaliteiten en kansen in kaart brengen. En een manier onderzoeken om de waarden van het dorp zichtbaar te maken. Een ruimtelijke visie maar dan anders. Samen met bewoners en partners tekent en verbeeldt deze kaart het verhaal van het dorp. Dat stelt ons in staat te kijken wat er nodig is om karakteristieke elementen en structuren op een verantwoorde en duurzame manier te herstellen en/of te beheren, zodat het verhaal van het dorp ook visueel beter beleefbaar wordt. Zowel het proces als de kaart sluit aan bij de waarden van het dorp.

Kansen en kwaliteiten
Met deze aanpak willen we vooral samenhang in plannen aanbrengen en visueel in beeld brengen waar de kwaliteiten en de kansen op dit moment liggen. Daarbij worden, in overleg met de betrokken partijen, zoveel mogelijk relevante aspecten meegenomen, zoals de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten en knelpunten, inclusief de mogelijkheden voor versterking van de leefbaarheid en de ontwikkelingen in de andere thema’s.

Dear Hunter
Dit project hebben we opgezet in samenwerking met Dear Hunter. Het ontwerp en de invulling van de kaart is van hun hand.

www.werknulurm.nl