DEEL& Ulrum

In Groningen zorgen demografische veranderingen en economische en sociale factoren voor flinke uitdagingen. Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. In 2014 en 2015 gaan de bewoners van Ulrum zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken.

Ulrum toekomstbestendig

Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat is afgestemd op de behoeften van de bewoners.  kasus.nu ontwikkelde en organiseert samen met de bewoners en de andere betrokken partijen het project DEEL& Ulrum (spreek uit delen Ollerom). In DEEL& onderzoeken bewoners, gemeente, provincie en de woonstichting samen en in samenwerking met vele andere partijen en deskundigen de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu eens niet door van buitenaf naar de leefomgeving te kijken of door te praten over termen als participatie en faciliteren, maar van binnenuit. Door samen aan het dorp te werken en in het dorp aan de slag te gaan met de mensen die daar wonen, werken en leven.

De aanpak van DEEL& 

Ondersteund door een bont gezelschap van deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen, werken we met concrete panden en locaties met gezamenlijk geformuleerde doelen: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. Al doende ontwikkelen we de inhoud van de aanpak; we bekijken ter plekke waar de kansen liggen. Een unieke aanpak die het mogelijk maakt om op verschillende schaalniveaus te kijken hoe we in Ulrum, en daarmee ook in andere dorpen, op lokaal niveau, een prettige, leefbare omgeving kunnen houden en creëren. Het project gaat uit van de krachten van Ulrum, speelt in op bij de regio passende kansen en zoekt daarnaast naar de verbinding en synergie met partijen en programma’s binnen en buiten Groningen.

www.deelnulrum.nlComing soon

www.deelnulrum.nlDEEL& Ulrum

In Groningen zorgen demografische veranderingen en economische en sociale factoren voor flinke uitdagingen. Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. In 2014 en 2015 gaan de bewoners van Ulrum zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken.

Ulrum toekomstbestendig

Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat is afgestemd op de behoeften van de bewoners.  kasus.nu ontwikkelde en organiseert samen met de bewoners en de andere betrokken partijen het project DEEL& Ulrum (spreek uit delen Ollerom). In DEEL& onderzoeken bewoners, gemeente, provincie en de woonstichting samen en in samenwerking met vele andere partijen en deskundigen de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu eens niet door van buitenaf naar de leefomgeving te kijken of door te praten over termen als participatie en faciliteren, maar van binnenuit. Door samen aan het dorp te werken en in het dorp aan de slag te gaan met de mensen die daar wonen, werken en leven.

De aanpak van DEEL& 

Ondersteund door een bont gezelschap van deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen, werken we met concrete panden en locaties met gezamenlijk geformuleerde doelen: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. Al doende ontwikkelen we de inhoud van de aanpak; we bekijken ter plekke waar de kansen liggen. Een unieke aanpak die het mogelijk maakt om op verschillende schaalniveaus te kijken hoe we in Ulrum, en daarmee ook in andere dorpen, op lokaal niveau, een prettige, leefbare omgeving kunnen houden en creëren. Het project gaat uit van de krachten van Ulrum, speelt in op bij de regio passende kansen en zoekt daarnaast naar de verbinding en synergie met partijen en programma’s binnen en buiten Groningen.

www.deelnulrum.nl