De Zeeuwse Huiskamer

Het toenemend aantal ouderen en de veranderende budgettering van wonen en zorg en welzijn leiden tot de vraag naar verschillende vormen van ondersteuning thuis en verschillende producten en diensten om thuis te kunnen (blijven) wonen. De Zeeuwse Huiskamer is een uitdagendĀ project dat Zeeuwse organisaties en Zeeuwen ondersteunt om gezamenlijk antwoorden te vinden en te formuleren op urgente vragen rondom wonen, zorg en welzijn. In samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde bedrijven en ervaringsdeskundige bewoners zet kasus.nu in opdracht van Impuls Zeeland N.V. op een aansprekende manier een organisatie- en evaluatieproces op.

De aanpak van de Zeeuwse Huiskamer

In het project worden vanaf 2014 verspreid over de provincie Zeeland huiskamers ingericht. In en rond deze huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften in beeld en ontwikkelen bedrijven, overheden en welzijns-, zorg-, en kennisinstellingen innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden. De Zeeuwse Huiskamer creƫert op een frisse wijze een open innovatieruimte in Zeeland om innovaties in het domein van wonen, zorg en welzijn te versnellen. In het project gaat het voornamelijk om het gezamenlijk leren ervaren en toepassen van de mogelijkheden van innovatieve methoden, diensten en producten en het testen daarvan in de realiteit.

www.dezeeuwsehuiskamer.nl
KASUS_DZH_2_2_3